Gullklumpen

2024
Årets tema

2024 : GALSKAP

Begrepet «galskap» er komplekst og kan tolkes på ulike måter avhengig av personlige, sosiale og kulturelle perspektiver.

Hva blir ditt konsept
ved bruk av ordet "GALSKAP?

Vi ønsker deg lykke til og gleder oss til spennende resultater!

Galskap knyttes som oftest til mentale helseutfordringer og psykiske lidelser som påvirker en persons kognitive og emosjonelle tilstand og atferd.

Folk flest forstår sinnssykdom og galskap som det motsatte av det rasjonelle og fornuftige. Synonymer her kan være vanvidd, mani, demens, psykose, narrestreker og dårskap.

Symptomer på galskap kan være hallusinasjoner, vrangforestillinger, sinnsforvirring og uvanlige eller farlige atferdsmønstre som kan virke uforståelig, skremmende eller meningsløst for andre.

«Galskap» kan også beskrive ekstreme eller uvanlige handlinger som terrorhandlinger, massevold og mord – eller ekstreme holdninger innenfor trosretninger, konspirasjonsteorier og politiske synspunkter.

I en mer positiv forstand kan “galskap” assosieres med kreativitet og genialitet, der grensene mellom genialitet og galskap kan virke flytende, og der unike eller eksentriske tenkemåter kan føre til banebrytende ideer eller kunstneriske uttrykk.

Vi omgir oss daglig med «galskap».

2024
2024
Gullklumpen

Kategorier

Du kan delta i følgende kategorier:

Kampanje

Med utgangspunkt i årets temaord kan du lage en reklame- eller holdningskampanje for en valgfri avsender. Du velger selv den/de mest hensiktsmessige mediekanalen(e) til å nå den definerte målgruppa. Bidraget leveres i egnet format for kampanjeprodukter samt en kampanjepresentasjon. Kampanjeproduktene burde også følge aktuelle standarder i forhold til lengde/omfang etc. Sentralt i vurderingen er bidragenes evne til å nå de definerte målgruppene med et tydelig budskap på en kreativ måte.

Eksempler på hva du kan lage:

 •  

Grafisk design / Illustrasjon

I denne kategorien skal du jobbe med et grafisk uttrykk, illustrasjon, typografi eller en kombinasjon av disse. Sentralt i vurderingen er produktets layout, lesbarhet, fargebruk, komposisjon, kommunikasjon med målgruppe og estetikk.

Eksempler på hva du kan lage:

  • LP-cover
  • Pakningsdesign
  • Magasindesign
  • Reklameplakat
  • Brosjyre
  • Logo/visuell profil/branding
  • Spilldesign
  • Appdesign

Eksempler på hva du kan lage:

 •  

Historiefortelling / tekst

I denne kategorien premieres bidrag som har en tydelig fiksjonshistorie. Det er tekstens innhold, budskap og dramaturgi som er sentral i vurderingen.

Eksempler på hva du kan lage:

 • Tegneserie 
 • Hørespill 
 • Filmmanus 
 • Barnebok 
 • Illustrert novelle

Eksempler på hva du kan lage:

 •  

Film

I kategorien FILM vektlegges bidrag som har en tydelig fiksjonshistorie. Det er filmens fortelling, budskap og estetikk som er sentralt i vurderingen.

Eksempler på hva du kan lage: 

 • Fiksjonsfilm 
 • Animasjonsfilm
 • Musikkvideo 
 • Eksperimentell filmkunst 

Eksempler på hva du kan lage:

 •  

Dokumentar

I kategorien dokumentar skal du skildre noe fra virkeligheten, da med autentiske personer, miljøer eller hendelser. Du kan også lage en dokumentar med en mer poetisk tilnærming, der estetikk står sentralt. Temaordet åpner opp for mange tolkningsmuligheter som passer godt med denne kategorien. F.eks. kan et bidrag i denne kategorien handle om dedikerte mennesker med ulike samfunnsengasjement eller lidenskaper som de dyrker.

Eksempler på hva du kan lage: 

 • Dokumentarfilm 
 • Fotodokumentar 
 • Radiodokumentar eller Podcast 
 • Journalistisk reportasje/nyhetssak, feature eller portrettintervju. 

Eksempler på hva du kan lage:

 •  

Foto

I kategorien foto er det ønskelig med fotobidrag som vektlegger det estetiske visuelle uttrykket. Det er ønskelig at dere leverer en serie fotografier med et tydelig helhetlig utrykk inspirert av årets temaord. Bidragenes tekniske kvalitet og deres estiske/kunstneriske uttrykk er sentralt i vurderingen.

Eksempler på hva du kan lage: 

 • Motefotografi 
 • Kunstfotografi 
 • Reklamefoto 

Eksempler på hva du kan lage:

 •  

Animasjon / 3D

Går du for animasjon skal du jobbe med et visuelt uttrykk, illustrasjoner og typografi i bevegelse. F eks kan du lage en «Title Sequence» til en tenkt TV-serie, film, spill eller lignende, eller du kan løse det ved å lage «Animated Lyrics» til en sang. Eller kanskje du ser en helt annen mulighet å løse oppgaven på.

Eksempler på hva du kan lage: 

 • Animert storytelling
 • Spillkonsept
 • Diverse brukeropplevelser
 • Interaksjonsdesign; digitale veiledere som feks oversiktskart

Informasjonsteknologi / Interaksjon

Temaordet åpner opp for mange tolkningsmuligheter som passer godt med denne kategorien. Det er krevende å designe brukervennlige og effektive IT-løsninger. Det handler om å utvikle idekonsepter og designe applikasjoner, spill og webløsninger som er brukervennlige, inkluderende, inspirerende, underholdene, nyttige, og sosialt og etisk ansvarlige. Løsningene dere presenterer kan være presentasjoner av ferdig utviklede idekonsepter og demoer til fiks ferdige IT-lløsninger alt ettersom hva som vil være mulig med tanke på det ferdighetsnivået du innehar.

 •  

Produksjonskrav

Believe what you like, but don’t believe everything you read without questioning it.

Pauline Baynes

Årets jury 2023

Geir Totland  /  Lotte Aas / Christina Svien / Gry Solberg / Ann Kristin Lind / Kjetil Røise 

Mari Kathrine Andersen / Andreas Kløfta Nilsen / Thor Christian Maast / Martine Hovind

Scroll to Top