Gullklumpen

2022
Årets tema

2022 : GIFT

Berusende, følelsesladde, giftige tanker om hva ordet GIFT kan assosieres med

Hva blir ditt konsept
ved bruk av ordet "GIFT"?

Vi ønsker deg lykke til og gleder oss til spennende resultater!

Gift er en substans som i en viss konsentrasjon er skadelig eller dødelig. Den kan spises, drikkes, inhaleres og injiseres.

Gift kan gi en kroppslig klaustrofobisk tilstand av feber, forråtnelse, forfall og kvelning. Den kan forgifte deg akutt eller være som en snikende morder. Den kan smake av søtt eller bittert, fortære og forderve både kropp, sinn og tanker.

Gift kan også sanses og føles. Vi kan forgiftes av kjærlighet, skuffelse og sjalusi. Av hat, raseri, hevnlyst og ondskap. Av grådighet, ideologi og religion.

Gift kan stoppe, forstyrre eller ødelegge livsviktige prosesser. Forpeste legemer, svekke skrøpelige sjeler, infisere hele samfunnsorganer, endre livsvilkår, kvele en klode.

Gift kan gi tanker om svik, forræderi, krig, henrettelse, mord og død – men også kjærlighet.

 Gift kan bety jeg elsker deg, jeg vil leve med deg, ta vare på deg, binde deg til meg.

Gift kan gi håp om evigvarende kjærlighet og samhold, symbolisert gjennom ringen som hverken har en begynnelse eller slutt.

Gift eksisterer. I naturen, som skadedyr, som bakterier i kroppen, som livsviktig medisin, i samfunnet, i økonomien. i politikken, i religioner. Som epidemier, forurensning og korrupsjon. Som ekteskap, ugift, utgift og avgift.

Gift har motgift, en motsatt virkning som reverserer eller hjelper prosessen giften forstyrrer. Gjennom medisin, kjærlighet, engasjement kamp og oppvåkning. Håp om renselse – renselse av deg selv, menneskeheten, naturen, samfunnet og kloden.

Gift er derfor både og. Magisk styrke og morderisk våpen. Skremmende trussel men også forsvar og livgivende behandling. Enhet og atskillelse. Fiende og elsker.

2022
2022
Gullklumpen

Kategorier

Du kan delta i følgende kategorier:

Kampanje

Grafisk design/illustrasjon

Historiefortelling / tekst

Film

Dokumentar

Foto

Animasjon / 3D

Informasjonsteknologi / Interaksjon

Jury
 • Geir Totland
 • Anders Malmø
 • Lotte Aas
 • Christina Svien
 • Tore André Ringvold
 • Gry Solberg
 • Nina Meyer
 • Ann Kristin Lind
 • Kjetil Røise

Beskrivelse av kategorier som følger:

Kampanje

Med utgangspunkt i årets temaord kan du lage en reklame- eller holdningskampanje for en valgfri avsender. Du velger selv den/de mest hensiktsmessige mediekanalen(e) til å nå den definerte målgruppa. Bidraget leveres i egnet format for kampanjeprodukter samt en kampanjepresentasjon. Kampanjeproduktene burde også følge aktuelle standarder i forhold til lengde/omfang etc. Sentralt i vurderingen er bidragenes evne til å nå de definerte målgruppene med et tydelig budskap på en kreativ måte.

Eksempler på hva du kan lage:

Grafisk design / Illustrasjon

I denne kategorien skal du jobbe med et grafisk uttrykk, illustrasjon, typografi eller en kombinasjon av disse. Sentralt i vurderingen er produktets layout, lesbarhet, fargebruk, komposisjon, kommunikasjon med målgruppe og estetikk.

Eksempler på hva du kan lage:

  • LP-cover
  • Pakningsdesign
  • Magasindesign
  • Reklameplakat
  • Brosjyre
  • Logo/visuell profil/branding
  • Spilldesign
  • Appdesign

Historiefortelling / tekst

I denne kategorien premieres bidrag som har en tydelig fiksjonshistorie. Det er tekstens innhold, budskap og dramaturgi som er sentral i vurderingen.

Eksempler på hva du kan lage:

 • Tegneserie 
 • Hørespill 
 • Filmmanus 
 • Barnebok 
 • Illustrert novelle

Film

I kategorien FILM vektlegges bidrag som har en tydelig fiksjonshistorie. Det er filmens fortelling, budskap og estetikk som er sentralt i vurderingen.

Eksempler på hva du kan lage: 

 • Fiksjonsfilm 
 • Animasjonsfilm
 • Musikkvideo 
 • Eksperimentell filmkunst 

Dokumentar

I kategorien dokumentar skal du skildre noe fra virkeligheten, da med autentiske personer, miljøer eller hendelser. Du kan også lage en dokumentar med en mer poetisk tilnærming, der estetikk står sentralt. Temaordet åpner opp for mange tolkningsmuligheter som passer godt med denne kategorien. F.eks. kan et bidrag i denne kategorien handle om dedikerte mennesker med ulike samfunnsengasjement eller lidenskaper som de dyrker.

Eksempler på hva du kan lage: 

 • Dokumentarfilm 
 • Fotodokumentar 
 • Radiodokumentar eller Podcast 
 • Journalistisk reportasje/nyhetssak, feature eller portrettintervju. 

Foto

I kategorien foto er det ønskelig med fotobidrag som vektlegger det estetiske visuelle uttrykket. Det er ønskelig at dere leverer en serie fotografier med et tydelig helhetlig utrykk inspirert av årets temaord. Bidragenes tekniske kvalitet og deres estiske/kunstneriske uttrykk er sentralt i vurderingen.

Eksempler på hva du kan lage: 

 • Motefotografi 
 • Kunstfotografi 
 • Reklamefoto 
 •  

Animasjon / 3D

Går du for animasjon skal du jobbe med et visuelt uttrykk, illustrasjoner og typografi i bevegelse. F eks kan du lage en «Title Sequence» til en tenkt TV-serie, film, spill eller lignende, eller du kan løse det ved å lage «Animated Lyrics» til en sang. Eller kanskje du ser en helt annen mulighet å løse oppgaven på.

Eksempler på hva du kan lage: 

 • Animert storytelling
 • Spillkonsept
 • Diverse brukeropplevelser
 • Interaksjonsdesign; digitale veiledere som feks oversiktskart

Informasjonsteknologi / Interaksjon

Temaordet åpner opp for mange tolkningsmuligheter som passer godt med denne kategorien. Det er krevende å designe brukervennlige og effektive IT-løsninger. Det handler om å utvikle idekonsepter og designe applikasjoner, spill og webløsninger som er brukervennlige, inkluderende, inspirerende, underholdene, nyttige, og sosialt og etisk ansvarlige. Løsningene dere presenterer kan være presentasjoner av ferdig utviklede idekonsepter og demoer til fiks ferdige IT-lløsninger alt ettersom hva som vil være mulig med tanke på det ferdighetsnivået du innehar.

Gode eksempler på hvordan denne oppgaven kan løses:  

 • https://weedensenteret.no/ er et digitalt vitensenter for cannabis. Det er helsedirektoratet som ønsker å få frem nyansert og faktabasert kunnskap. De håper å kunne bevisstgjøre ungdom på når og hvordan rusmidler kan utgjøre et problem – både for seg selv og vennene rundt dem. 
 • Et annet eksempel er denne webside og VR-løsningen som er utviklet for å trene ansatte på https://www.hypergames.no/nb/games/statnett-vr  
 • Først går arbeiderne gjennom Statnetts «9 livreddende regler» via en nettside med korte animerte videoer og tekster. Deretter spiller de gjennom en rekke naturtro arbeidssituasjoner i en tilpasset treningsarena i VR, og simulerer virtuelle Statnett-steder på Norefjell og Hasle. VR er den mest realistiske og engasjerende måten du kan øve på potensielt farlige situasjoner uten risiko. 

Produksjonskrav

Believe what you like, but don’t believe everything you read without questioning it.

Pauline Baynes

Scroll to Top
Scroll to Top